ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 10 คน
ชื่อ-นามสกุล : จ.ส.อ.เศกสิทธิ์ บัวคอม (อู้ด)
ปีที่จบ : 2532   รุ่น : 49
ที่อยู่ : กรมสรรพาวุธทหารบก
เบอร์มือถือ : 0800474918
อีเมล์ : seksit2520@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรทิพย์ กุแหก (น้ำ)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 66
ที่อยู่ : 45/1บ.นาสะอาด ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
เบอร์มือถือ : 0878002722
อีเมล์ : numnam_14@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : รุ่งทวี มาศรี (ป้อม)
ปีที่จบ : 2532   รุ่น : 49
ที่อยู่ : เลียบมอเตอร์เวย์ 9
เบอร์มือถือ : 085 2422683
อีเมล์ : pom_sound77@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จ.ส.อ.เศกสิทธิ์ บัวคอม (อู้ด)
ปีที่จบ : 2532   รุ่น : 49
ที่อยู่ : กรมสรรพาวุธทหารบก 53 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์มือถือ : 0800474918
อีเมล์ : powermanth@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายขุนทัพ ซาสุด (โต)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น : 55
ที่อยู่ : 666/6 หมู่ 9 ถนน มหาเทพ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เบอร์มือถือ : 087-1974469
อีเมล์ : koontap@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายฉลอง วิสัยหมู (อู๊ด)
ปีที่จบ : 2528   รุ่น : 45
ที่อยู่ : 138 หมู่ 1 ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260
เบอร์มือถือ : 0872313952
อีเมล์ : mu_thai16@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายประกอบ ดวงดี (ตี๋)
ปีที่จบ : 2533   รุ่น : 50
ที่อยู่ : 52 ม.2 ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
เบอร์มือถือ : 0878576369
อีเมล์ : prakob.dua@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญชัย อุทมาลา (จ่อย)
ปีที่จบ : 2529   รุ่น : 46
ที่อยู่ : 52 ซอยเอกชัย 83 แยก 1-1ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
เบอร์มือถือ : 0816657217
อีเมล์ : chanjoyjom@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เสมือน ดงชมภู (เหมือน)
ปีที่จบ : 2516   รุ่น : 33
ที่อยู่ : 102 หมู่ 1 บ้านนาสะอาด ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
เบอร์มือถือ : 0813691784
อีเมล์ : sameurn29@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรพันธ์ บุญฑล (เหน่ง)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 65
ที่อยู่ : 86 หมู่ 1
เบอร์มือถือ : 0843124456
อีเมล์ : jakka.so@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม