ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 เม.ย. 60 ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านนาสะอาด โรงเรียนบ้านนาสะอาด
24 มี.ค. 60 กิจกรรมวันอำลาสถาบัน
โรงเรียนบ้านนาสะอาด โรงเรียนบ้านนาสะอาด
15 มี.ค. 60 ถึง 21 มี.ค. 60 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านนาสะอาด โรงเรียนบ้านนาสะอาด
26 ม.ค. 60 ถึง 27 ม.ค. 60 กิจกรรมค่ายลูกเสือ
โรงเรียนบ้านนาสะอาด โรงเรียนบ้านนาสะอาด
20 ม.ค. 60 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
โรงเรียนบ้านนาสะอาด โรงเรียนบ้านนาสะอาด
16 ม.ค. 60 วันครู
โรงเรียนบ้านนาสะอาด โรงเรียนบ้านนาสะอาด
13 ม.ค. 60 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านนาสะอาด โรงเรียนบ้านนาสะอาด
01 ม.ค. 60 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2560
โรงเรียนบ้านนาสะอาด โรงเรียนบ้านนาสะอาด
31 ธ.ค. 59 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
โรงเรียนบ้านนาสะอาด โรงเรียนบ้านนาสะอาด
10 ธ.ค. 59 วันรัฐธรรมนูญ
โรงเรียนบ้านนาสะอาด โรงเรียนบ้านนาสะอาด
05 ธ.ค. 59 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านนาสะอาด โรงเรียนบ้านนาสะอาด
29 พ.ย. 59 กิจกรรมวันลอยกระทง
โรงเรียนบ้านนาสะอาด โรงเรียนบ้านนาสะอาด
01 พ.ย. 59 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านนาสะอาด โรงเรียนบ้านนาสะอาด
11 ต.ค. 59 ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านนาสะอาด โรงเรียนบ้านนาสะอาด
27 ก.ย. 59 ถึง 30 ก.ย. 59 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านนาสะอาด โรงเรียนบ้านนาสะอาด
11 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนบ้านนาสะอาด โรงเรียนบ้านนาสะอาด
14 มิ.ย. 59 ทำบุญคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน อายุครบ 76 ปี
โรงเรียนบ้านนาสะอาด โรงเรียนบ้านนาสะอาด
09 มิ.ย. 59 จัดกิจกรรมไหว้ครู
โรงเรียนบ้านนาสะอาด โรงเรียนบ้านนาสะอาด
16 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านนาสะอาด โรงเรียนบ้านนาสะอาด
14 พ.ค. 59 ถึง 15 พ.ค. 59 เปิดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
โรงเรียนบ้านนาสะอาด โรงเรียนบ้านนาสะอาด