ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านนาสะอาด
หมู่ที่ 1   ตำบลนาสะอาด  อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 41260
เบอร์โทรศัพท์ 042-216035,042-220263
Email : nasaard_school@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :