ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สมุดเยี่ยมชม

เยี่ยมชมลำดับที่ 421
ไอพี : 49.230.231.42
วันที่ : 27 ก.ย. 2559,20:31 น.
เยี่ยมชมลำดับที่ 420
ข้าพเจ้านางปราณี ถีสูงเนิน ครูโรงเรียนอนุบาลสร้างคอม ขอขอบคุณคุณครูเสมือน ดงชมภู ที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อเกี่ยวข้องกับเด็กพิการ เช่น 1. การผลิตสื่อ เรื่อง การพัฒนาการอ่านพยัญชนะ สำหรับนักเรียนที่มึความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้สื่อประสม จำนวน 4 ฃุด ได้แก่ ชุดที่ 1 การอ่านพยัญชนะชุด ก ข ฃ ค ฅ ฆ ชุดที่ 2 การอ่านพยัญชนะชุด ง จ ฉ ช ซ ฌ ชุดที่ 3 การอ่านพยัญชนะชุด ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ชุดที่ 4 การอ่านพยัญชนะชุด ณ ด ต ถ ท ธ 2. การจัดแผน IIP และแผน IEP 3. การจัดทำคูปองเพื่อขอรับสื่อและบริการจากศูนย์การศึกษาพิเศษ 4. การลงข้อมูลระบบ online ของนักเรียนเรียนรวม ได้รีบคำแนะนำ ชี้แจงอย่างละเอียดเข้าใจอย่างดียิ่งขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งในการให้คำแนะนำครั้งนี้
ไอพี : 1.4.161.162
วันที่ : 18 ก.ย. 2559,11:03 น.
เยี่ยมชมลำดับที่ 419
ขอขอบพระคุณ คุณครูเสมือน ดงชมภู ที่ให้คำแนะนำรวมทั้งแนะนำสื่อที่ใช้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และมีประโยชน์ สาระดีมากค่ะ
ไอพี : 223.207.34.122
วันที่ : 14 ก.ย. 2559,18:52 น.
เยี่ยมชมลำดับที่ 418
ขอขอบคุณ คุณครูเสมือน ดงชมภู มากๆค่ะมีความรู้ใหม่ๆตลอดค่ะ...จะนำความรู้ที่ได้มาไปพัฒนาให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อไปค่ะ
ไอพี : 122.155.43.221
วันที่ : 06 ก.ย. 2559,18:16 น.
เยี่ยมชมลำดับที่ 417
ขอขอบพระคุณครูเสมือน ดงชมภู ที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษนับว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะ สนุกด้วยค่ะ
ไอพี : 1.4.173.135
วันที่ : 27 ก.ค. 2559,09:24 น.
เยี่ยมชมลำดับที่ 416
ขอขอบพระคุณครูเสมือน ดงชมภู ที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษนับว่ามีประโยชน์จริงค่ะ สนุกด้วยค่ะ เก่งจริงค่ะอาจารย์
ไอพี : 182.52.23.134
วันที่ : 25 ก.ค. 2559,20:42 น.
เยี่ยมชมลำดับที่ 415
ตามที่ประชุมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วมและการเรียนรวมการศึกษาพิเศษ ณ โรงแรมนภาลัยโฮเต็ล ในวันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น ทางโรงเรียนบ้านโคกกลางได้รับความรู้จากคณะกรรมการทำงานจัดงานโครงการนี้จากหลายท่านเช่นคุณครูเสมือนและท่านศน.สมาพร ทางโรงเรียนบ้านโคกกลางจึงขอขอบคุณทุกๆท่านมากที่ได้มอบความรู้ดีๆให้แก่โรงเรียนทางโรงเรียนจะนำความรู้ที่ได้มาปฏิบัติปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
ไอพี : 122.155.38.28
วันที่ : 25 ก.ค. 2559,18:59 น.
เยี่ยมชมลำดับที่ 414
ขอขอบพระคุณคุณครูเสมือน ดงชมภู ที่ให้คำแนะนำรวมทั้งแนะนำสื่อที่ใช้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และมีประโยชน์ สาระดีมากคะ ขอบคุณมากคะ
ไอพี : 171.5.223.5
วันที่ : 25 ก.ค. 2559,15:25 น.
เยี่ยมชมลำดับที่ 413
ขอขอบพระคุณคุณครูเสมือน ดงชมภู ที่ให้คำแนะนำรวมทั้งแนะนำสื่อที่ใช้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ขอบคุณมากครับ งานเยี่ยมมากครับ
ไอพี : 171.5.223.5
วันที่ : 25 ก.ค. 2559,15:21 น.
เยี่ยมชมลำดับที่ 412
ได้สาระดีๆทั้งนั้นเลยขอบคุณที่ให้คำแนะนำในเรื่องเด็กพิเศษค่ะ
ไอพี : 106.0.211.168
วันที่ : 25 ก.ค. 2559,11:19 น.
เยี่ยมชมลำดับที่ 411
ขอขอบคุณ คุณครูเสมือน ดงชมภู และโรงเรียนบ้านนาสะอาด ที่ได้เผยแพร่เอกสารที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ขอชื่นชมค่ะ
ไอพี : 1.4.162.30
วันที่ : 24 ก.ค. 2559,14:33 น.
เยี่ยมชมลำดับที่ 410
ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชม ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนรียนรู้ การแชร์ปรการณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม ขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้ง
ไอพี : 1.4.188.158
วันที่ : 23 ก.ค. 2559,17:11 น.
เยี่ยมชมลำดับที่ 409
ชื่นชม ชื่นชอบในความเป็นครูของอาจารย์มากๆค่ะ โดยเฉพาะการเห็นความสำคัญของเด็กพิเศษ
ไอพี : 115.87.16.172
วันที่ : 23 ก.ค. 2559,16:03 น.
เยี่ยมชมลำดับที่ 408
ขอบคุณค่ะ
ไอพี : 101.51.132.222
วันที่ : 23 ก.ค. 2559,13:40 น.
เยี่ยมชมลำดับที่ 407
ได้ยินชื่อครูเสมือนมานาน พอมาอบรมครูเสมือนถ่ายทอดให้เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้กับทุกวิชา เข้าถึงเด็กเป็นรายบุคคลได้และเป็นระบบ อบรมแบบไมเบื่อ ไม่อยากให้จบเลย สามารถฟังได้ตลอด ได้ความรู้และไม่เบื่อ ขอบคุณครูเสมือนที่ทำให้การอบรมมีชีวิตชีวา ไม่เบื่อค่ะ
ไอพี : 1.47.67.186
วันที่ : 23 ก.ค. 2559,09:41 น.
เยี่ยมชมลำดับที่ 406
ขอบพระคุณมากสำหรับสื่อ ความรู้ที่ท่านอาจารย์นำมาให้ดู ให้ฃม มีประโยชน์มากมายคะ
ไอพี : 101.51.129.49
วันที่ : 23 ก.ค. 2559,06:26 น.
เยี่ยมชมลำดับที่ 405
มีสาระสำคัญมากมาย เกือบไม่ได้มาอบรมในวันนี้ มิฉะนั้น พวกเราคณะ รร.บ้านนาคำหลวง คงเสียใจแย่ค่ะ ขอขอบคุณท่าน อ.เสมือน ท่านศน.สมาพร และวิทยากรทุกๆท่านด้วยค่ะ...ที่เปิดโอกาสให้...คุณครู รร.บ้านนาคำหลวง ได้รับสิ่งดี ดี เพื่อไปฝาก น.ร. ค่ะ ขอบคุณมาก
ไอพี : 171.99.231.146
วันที่ : 22 ก.ค. 2559,22:28 น.
เยี่ยมชมลำดับที่ 404
การอบรมคัดกรองเด็กพิเศษได้รับความรู้จากวิทยากรมากมายค่ะ โดยเฉพาะการใด้รับความรู้จากครูเสมือน มีประโยชน์มาก นำไปใช้ได้เกิดผลดีต่อครูนักเรียน ขอบคูณมากเลยค่ะ
โพสโดย : warunya kaewkaen
ไอพี : 223.24.41.20
วันที่ : 22 ก.ค. 2559,21:07 น.
เยี่ยมชมลำดับที่ 403
ขอขอบพระคุณคุณครูเสมือน ดงชมภู และคณะทุกท่าน ที่ให้คำแนะนำรวมทั้งแนะนำสื่อที่ใช้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ขอบคุณมากคะ งานเยี่ยมมากคะ
ไอพี : 1.2.247.203
วันที่ : 22 ก.ค. 2559,20:46 น.
เยี่ยมชมลำดับที่ 402
เยี่ยมยอดค่ะ
โพสโดย : Boon
ไอพี : 101.51.132.222
วันที่ : 22 ก.ค. 2559,15:31 น.กฎกติกาของสมุดเยี่ยมโรงเรียน
1) ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดปด ไม่หลอกลวง ไม่พูดวาจาทำให้แตกร้าวกัน ไม่พูดวาจาไร้ประโยชน์
2) ไม่โพส ใส่ร้ายป้ายสี เสียดสี ในสิ่งไม่เป็นความจริง บิดเบือน ตำหนิติเตียน จาบจ้วงพระรัตนตรัย หรือ บุคคลใดๆ ในทางเสียหาย
3) ไม่โพสหรือสื่ออะไรต่างๆที่ ละเมิดต่อ กฎหมายบ้านเมือง ศีลธรรม ประเพณี
4) ไม่โพส รูป วิดีโอคลิป โป๊ ล่อแหลม ขัดต่อศีลธรรม ลงในกระทู้และในรูปแทนตัว
5) ไม่เผยแผ่สิ่งที่เป็นมิจฉาทิฐิ

ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน

ข้อความสมุดเยี่ยมเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียนและไม่ใช่ของผู้ดูแลระบบทั้งหมดจะไม่มีการรับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ
ข้อความ :
ชื่อ :
อีเมล์ :
กรอกรหัส :