ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านนาสะอาดประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๑/๒๖ (อ่าน 1148) 15 ธ.ค. 59
แผ่นพับแนะนำ นายเสมือน ดงชมภู (ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนาสะอาด) (อ่าน 1644) 31 พ.ค. 59
แผ่นพับแนะนำโรงเรียนบ้านนาสะอาด (อ่าน 3246) 27 พ.ค. 59
การดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ของเวบไซต์โรงเรียนบ้านนาสะอาด (อ่าน 1320) 18 พ.ค. 59
แก้ไขประกาศ กศจ. เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก เพื (อ่าน 1520) 16 พ.ค. 59
โรงเรียนบ้านนาสะอาด ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเสมือน ดงชมภู ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจาก สกสค. (อ่าน 1643) 20 ม.ค. 59
โรงเรียนบ้านนาสะอาด ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวิไลทอง ดงชมภู ได้รับรางวัลแม่ตัวอย่าง ปี 2558 (อ่าน 1659) 28 ส.ค. 58
โรงเรียนบ้านนาสะอาดประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ และชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 1444) 19 ก.พ. 58
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนบ้านนาสะอาด ปี ๒๕๕๘ (อ่าน 1523) 19 ก.พ. 58
โรงเรียนบ้านนาสะอาดประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.๑ ซ (อ่าน 1541) 19 ก.พ. 58
โรงเรียนบ้านนาสะอาด ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเสมือน ดงชมภู ได้รับรางวัลพ่อดีเด่น ปี 2557 (อ่าน 1338) 18 ธ.ค. 57
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนบ้านนาสะอาด ปี ๒๕๕๗ (อ่าน 2539) 03 มี.ค. 57
โรงเรียนบ้านนาสะอาดประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ และชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ (อ่าน 2541) 03 มี.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับ ครูเสมือน ดงชมภู ได้เข้าร่วมประกวด OBEC AWARDS ระดับชาติ และได้รับรางวัลเหรียญทอง (อ่าน 1732) 20 ก.พ. 57
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเสมือน ดงชมภู ได้เป็นตัวแทนระดับภาคฯ เข้าร่วมแข่งขัน OBEC AWARDS ระดับชาติ (อ่าน 1481) 19 ธ.ค. 56
โรงเรียนบ้านนาสะอาด ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเสมือน ดงชมภู ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจาก สกสค. (อ่าน 1323) 04 ธ.ค. 56
โรงเรียนบ้านนาสะอาดขอแสดงความยินดีกับคุณครูเสมือน ดงชมภู ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWARDS (อ่าน 1692) 06 ต.ค. 56
การอบรมการดูแลโปรแกรมระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ ฯ (อ่าน 1315) 19 ก.ค. 56
คณะครูโรงเรียนบ้านนาสะอาดร่วมงานและแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนในงานมงคลสมรสบุตรสาว (อ่าน 1323) 03 มิ.ย. 56
ขอแสดงความยินดีกับ ครูเสมือน ดงชมภู ได้เข้าร่วมประกวด OBEC AWARDS ระดับชาติ และได้รับรางวัลเหรียญทอง (อ่าน 2272) 17 ก.พ. 56
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเสมือน ดงชมภู ได้เ็ป็นตัวแทนระดับภาคฯ เข้าร่วมแข่งขัน OBEC AWARDS ระดับชาติ (อ่าน 1776) 23 ม.ค. 56
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเสมือน ดงชมภู ในโอกาสที่ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันครู (อ่าน 3232) 23 ม.ค. 56
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเปตองหญิง กีฬากลุ่มสร้างคอม ปี ๒๕๕๕ (อ่าน 1405) 24 ธ.ค. 55
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศฟุตบอล ๗ คน กีฬากลุ่มสร้างคอม ปี ๒๕๕๕ (อ่าน 1364) 24 ธ.ค. 55
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองร่วมแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ (อ่าน 1707) 24 ธ.ค. 55
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองร่วมแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ (อ่าน 1868) 24 ธ.ค. 55
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียนที่จะเข้าร่วมแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ (อ่าน 1368) 04 ธ.ค. 55
คุณครูเสมือน ดงชมภู มีโอกาสได้ร่วมชมงานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย เพื่อเทิดไท้องค์ราชันย์ (อ่าน 1609) 04 ธ.ค. 55
ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการหนูเถื่อน ปะโพชะนัง เนื่องในโอกาสที่ท่านได้ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ (อ่าน 1877) 16 พ.ย. 55
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูธนกฤต ชนูนันท์ เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาบัตรมหาบัณฑิต (อ่าน 2463) 16 พ.ย. 55
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวิไลทอง ดงชมภู เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาบัตรมหาบัณฑิต (อ่าน 2194) 06 พ.ย. 55
โรงเรียนบ้านนาสะอาดขอประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำ (อ่าน 1307) 05 พ.ย. 55
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเสมือน ดงชมภู (อ่าน 1376) 03 พ.ย. 55
ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะกฐิน (อ่าน 1307) 03 พ.ย. 55