ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านนาสะอาดประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ และชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านนาสะอาดประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดตามป้ายประชาสัมพันธ์ ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบได้ที่โรงเรียนบ้านนาสะอาด ทุกวัน เวลาราชการ โทร ๐๘๑-๓๖๙๑๗๘๔
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2558,09:08   อ่าน 1376 ครั้ง