ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุรศักดิ์ พันลำภักดิ์
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ