ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint งานศิลปหัตถกรรมระดับเขต ครั้งที่ 67 ปี 2560
ชื่อนักเรียน : เด็กชายนพนันท์ จันทะศรี
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2561,10:06   อ่าน 636 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตครั้งที่ 67 ปี 2560
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกิตติยา นันตะวัน
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2561,10:02   อ่าน 385 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี ๒๕๕๙
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกมลรัตน์ แสนนวล
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2560,10:46   อ่าน 554 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ปี 2559
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกันติชา แก้วเรือง
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2559,13:25   อ่าน 546 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ปี 2559
ชื่อนักเรียน : เด็กชายสรศักดิ์ คำบอน
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2559,13:22   อ่าน 567 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 22
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนงลักษณ์ สิงห์สัตย์
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2559,14:49   อ่าน 648 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 22
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปิยธิดา พลท้าว
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2559,14:48   อ่าน 617 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 22
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธรพรรณ พลอยสุกใส
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2559,14:45   อ่าน 546 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกิติยา นันตะวัน
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2559,14:21   อ่าน 567 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้
ชื่อนักเรียน : เด็กชายศราวุธ บุตรประเสริฐ
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2559,14:20   อ่าน 579 ครั้ง