ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
รายละเอียดผลงาน
 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2560,11:08   อ่าน 23 ครั้ง