ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นายเสมือน ดงชมภู
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2560,13:30  อ่าน 464 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูผู้สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางวิไลทอง ดงชมภู
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2560,13:28  อ่าน 464 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา2559
ชื่ออาจารย์ : นางวิไลทอง ดงชมภู
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2560,11:17  อ่าน 406 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นกรรมการตัดสินกิจกกรมการแข่งขันประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับชั้นป.๑-ป.๖ปี2559
ชื่ออาจารย์ : นางวิไลทอง ดงชมภู
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2560,11:00  อ่าน 411 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นป.๑-ป.๖ปี2559
ชื่ออาจารย์ : นางวิไลทอง ดงชมภู
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2560,10:59  อ่าน 396 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้เข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2559
ชื่ออาจารย์ : นางวิไลทอง ดงชมภู
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2559,10:11  อ่าน 507 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นางวิไลทอง ดงชมภู ร่วมงานการจัดการเรียนรวมในศตวรรษที่ ๒๑
ชื่ออาจารย์ : นางวิไลทอง ดงชมภู
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2559,10:46  อ่าน 516 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 22
ชื่ออาจารย์ : นางวิไลทอง ดงชมภู
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2559,14:52  อ่าน 551 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นางวิไลทอง ดงชมภู ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นางวิไลทอง ดงชมภู
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2559,14:09  อ่าน 499 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นวิทยากรการอบรมหลักสูตร "ผู้ดำเนิการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"
ชื่ออาจารย์ : นายเสมือน ดงชมภู
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2559,14:24  อ่าน 538 ครั้ง
รายละเอียด..