ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เป็นกรรมการตัดสินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยมการศึกษาพิเศษเรียนร่วมด้านเทคโนโลยี(OBEC Award) 2560
ชื่ออาจารย์ : นายเสมือน ดงชมภู
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2561,10:39  อ่าน 155 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นกรรมการตัดสินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยมการศึกษาพิเศษเรียนร่วมด้านบริหารจัดการ(OBEC Award)
ชื่ออาจารย์ : นายเสมือน ดงชมภู
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2561,10:10  อ่าน 167 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นกรรมการตัดสินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยมการศึกษาพิเศษเรียนร่วมด้านวิชาการ(OBEC Award) ปี2560
ชื่ออาจารย์ : นายเสมือน ดงชมภู
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2561,09:45  อ่าน 158 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายเสมือน ดงชมภู
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2561,09:22  อ่าน 138 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูผู้สอนการศึกษาพิเศษเรียนร่วมดีเด่น ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นายเสมือน ดงชมภู
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2560,14:03  อ่าน 309 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นายเสมือน ดงชมภู
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2560,13:58  อ่าน 295 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นโรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : โรงเรียนบ้านนาสะอาด
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2560,13:53  อ่าน 281 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นายมงคล ทบพักตร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2560,13:30  อ่าน 281 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูผู้สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางวิไลทอง ดงชมภู
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2560,13:28  อ่าน 291 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็กงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2559
ชื่ออาจารย์ : นายเสมือน ดงชมภู
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2560,13:13  อ่าน 293 ครั้ง
รายละเอียด..