ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายเสมือน ดงชมภู
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : sameurn@hotmail.com
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2560,13:58  อ่าน 220 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
รายละเอียดผลงาน
นายเสมือน  ดงชมภู เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกกรมการแข่งขันการวาดภาพ         ด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖   
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงหนือ ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2560,13:58   อ่าน 220 ครั้ง