ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายเสมือน ดงชมภู
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : sameurn@hotmail.com
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2560,14:03  อ่าน 259 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เป็นครูผู้สอนการศึกษาพิเศษเรียนร่วมดีเด่น ปีการศึกษา 2559
รายละเอียดผลงาน
นายเสมือน  ดงชมภู เป็นครูผู้สอนการศึกษาพิเศษเรียนร่วมดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2560,14:03   อ่าน 259 ครั้ง